ANBI-gegevens

Stichting THEMATER is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hieronder staan de wettelijk verplichte gegevens over de stichting. Kijk voor meer informatie op de ANBI-website.

Stichting THEMATER 
Stadsplein 5
Postbus 222
2900 AE Capelle aan den IJssel 
info@themater.nl 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24371755

doelstelling

Doel van de stichting is het organiseren, in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel, van thema- en discussieavonden over actuele maatschappelijke thema’s, ten behoeve van burgers en ondernemers van Capelle aan den IJssel en omgeving. Met deze thema- en discussieavonden beoogt de stichting:

  • Maatschappelijke thema’s uit te diepen
  • Gelegenheid te bieden tot ontmoeting
  • Maatschappelijke betrokkenheid te vergroten
  • Kennis en netwerken te delen
  • Cohesie te bevorderen

bestuur 
Rob Vermeulen (voorzitter)
Lex Cachet (penningmeester)
Willem Groenendijk

Pieter van Keulen
Yole Rizzo

Pouria Taghavi
Alida Vreeden

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

onderstaande pdf-documenten zijn te downloaden: 
De jaarrekening over 2017
Het beleidsplan voor 2016-2018

Om deze documenten weer te geven heeft u op sommige computers Adobe Reader nodig. Deze gratis software kunt u desgewenst hier downloaden en installeren.